vacature herenkapper apeldoorn

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BEHANDELINGSVOORWAARDEN

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Herenkapper Apeldoorn en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van de Herenkapper Apeldoorn binden niet.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

TARIEVEN

– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website.

ANNULEREN

– De klant dient een afspraak ten minste 6 uur van te voren te annuleren.

– Bij niet (tijdig) annuleren zal de Herenkapper Apeldoorn de kosten van de volledige behandeling bij de klant in rekening brengen.

– Annuleren van een afspraak kan via de link in de ontvangen bevestigingsmail, herinneringsmail of telefonisch op 055 20 70 80 5.

AANSPRAKELIJKHEID

– De Herenkapper Apeldoorn garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deugdelijke middelen en materialen.

– De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beΓ―nvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieΓ«n en/of bestraling.

– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de Herenkapper Apeldoorn via de website. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de Herenkapper Apeldoorn.

– De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Te allen tijde is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.

– De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

– Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@deherenkapperapeldoorn.nl. Wij streven ernaar om binnen 48 uur een reactie te geven.

539 Google reviews

Bekijk onze reviews